Đóng

Phương pháp Giáo dục

AAE vận dụng khéo léo các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến trên thế giới như sau:

banh xe highScope - Wheel of Highscope

  • Phương pháp giáo dục HighScope
  • Phương pháp tiếp cận dự án (Project Approach)
  • Phương pháp trải nghiệm
  • Phương pháp phát triển tự nhiên: “Học bằng chơi, chơi mà học

TRON9484

Đăng ký Nhận khóa học
x

Đăng ký khóa học Miễn phí