Đóng

Chương trình Kỹ năng sống & Năng khiếu

Chương trình Kỹ năng sống & Năng khiếu

Chương trình Giáo dục Kỹ năng sống của AAE được nghiên cứu và xây dựng trên cơ sở khoa học tâm lý theo chuẩn quốc tế về chương trình phát triển kỹ năng cho trẻ mầm non, nhằm trang bị cho trẻ những kỹ năng xã hội cần thiết tạo nền tảng sự phát triển nhân cách tốt đẹp, sống hạnh phúc và thành công trong tương lai.

LIFE SKILL EDUCATION-page-001

Đăng ký Nhận khóa học
x

Đăng ký khóa học Miễn phí